túrgido

túrgido en valenciano

túrgido
español traducción al español
túrgit
valenciano traducción al valenciano