zapata

zapata en chino

zapata
español traducción al español
Xié
chino traducción al chino