turno

turno en chino

turno
español traducción al español
Zhuǎn
chino traducción al chino